BASES LEGALS CONCURS “VEN-ME LA MOTO”

CLÀUSULA 1 - EMPRESA QUE ORGANITZA

GREMI DEL MOTOR, amb domicili al Carrer Gran de Gràcia 69, 08012 Barcelona organitza a les dates indicades a continuació un concurs gratuït sense obligació de compra d'acord amb les modalitats que es descriuen en aquestes bases

CLÀUSULA 2- OBJECTIU I CONDICIONS DEL CONCURS

L'objectiu del concurs és donar a conèixer el curs de Formació Professional de Grau Superior en Règim Dual orientat al vessant Comercial de l'Automoció, així com també donar a conèixer la moto ECOOTER i el seu model E2R proporcionada pel Concessionari MÀQUINA MOTORS entre tots els assistents a l'Automobile Barcelona que realitza Fira de Barcelona.

Entre els dies 30 de setembre al 10 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos) es podrà participar en el sorteig.

Qui vulgui participar haurà de:

 • Ser major de 16 anys.
 • Visitar el Saló Automobile Barcelona 21 que organitza Fira de Barcelona
 • Donar-se d'alta en les Bases de el Concurs publicades: www.venmelamoto.cat
 • A través d'un QR que apareixerà en els expositors, el participant accedeix a un landing per poder llegir les Bases Legals, dinàmica del concurs i informació de la moto
 • Accepta la LOPD i s'inscriu només amb nom, telèfon i mail
 • Ha de seguir el perfil de Màquina Motors
 • L'hostessa grava al concursant "venent la moto" (màxim 30 segons.)
 • L'hostessa penja el vídeo al perfil de @venmelamoto
 • El participant ha d'aconseguir un mínim de 20 likes per validar la seva participació.
 • Guanyarà el que tingui més likes al final. Es tancarà el recompte el 17 d'Octubre 2021 i s'informarà al guanyador el 20 d'Octubre.
 • En el cas d'empat el Gremi del Motor decidirà el vídeo més creatiu.
  Nota: La organització es reserva el dret de bloquejar qualsevol publicació presuntament fraudulenta (compra de likes pel concurs).

La inscripció al Concurs implica que el participant compleix amb els requisits establerts. Les bases legals del concurs estaran visibles a la www.venmelamoto.cat

CLÀUSULA 3.- PREMIS

El Concursant que obtingui més likes guanyarà una moto Ecooter ER2

(Al premi no va inclosa la matriculació)

El segon concursant que obtingui més likes guanyarà un portàtil Chromebook Acer - Els premis no es podran canviar ni bescanviar per diners.

CLÀUSULA 4.- CONCURS

El 20 d'octubre de 2021 es donaran a conèixer els 2 guanyadors i els classificats en tercer i quart lloc com a reserves.

CLÀUSULA 5.- LLIURAMENT DEL PREMI

El guanyador i segon classificat seran contactats per telèfon, se'ls enviarà un mail i es publicarà a la home de www.venmelamoto.cat, explicant-los com procedir al lliurament del premi.

En el cas que no fos possible localitzar-los en un termini de 5 dies o bé, si rebutgéssin el premi expressament per qualsevol causa, s'acudirà als guanyadors reserves per ordre de selecció.

En el cas que el premi fos rebutjat pels guanyadors i reserves, el Concurs serà declarat com a desert.

CLÀUSULA.- 6. Protecció de dades personals

En compliment de la LOPD 15/99 i LSSI 34/002 i la resta de disposicions legals, s'informa que pel sol fet de participar en el concurs, les dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de caràcter personal. El responsable de fitxers és el Gremi del Motor i els participants autoritzen la seva utilització per a comunicacions, incloent les realitzades via correu electrònic, que el Gremi de l'Motor i Màquina Motors realitzin amb finalitats promocionals o informatives de les activitats que organitzen. Així mateix aquestes dades podran ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de Gremi del Motor, sempre que això sigui necessari a les finalitats del present concurs.

La possibilitat d'exercir sobre aquestes dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a rebre qualsevol tipus d'informació s'haurà d'adreçar per carta o correu electrònic a Gremi del Motor, amb domicili a Gran de Gràcia 69, 08012 Barcelona o gremi@gremidelmotor.org

CLÁUSULA.-7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

1. El sol fet de participar al Concurs implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.

2. L'organitzador del sorteig es reserva el dret a modificar les Bases del sorteig, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna irregularitat.

Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina web de www.venmelamoto.cat

3. El Gremi del Motor es reserva el dret d'excloure de la participació en el Concurs a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.

4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant al Concurs.

5. El Gremi del Motor queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8. - Llei aplicable - CONTROVÈRSIA.

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Concurs s'ha d'enviar per escrit, carta o correu electrònic al Gremi del Motor, amb domicili a Gran de Gràcia 69, 08012 Barcelona o gremi@gremidelmotor.org abans dels trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Concurs. En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes Bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Barcelona

Amb aquest repte obert a tothom, el Gremi del Motor promou el curs de formació professional de grau superior en règim dual, amb orientació a la vessant comercial de l’automoció, que s’imparteixen en els Instituts Joan Brossa de Barcelona i Montserrat Roig de Terrassa